REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
I. Postanowienia ogólne

• Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową www.dotoutlet.pl, zwany dalej „ Sklepem Internetowym ” jest Beauty Shop Bartłomiej Pławecki, Łąkta Górna 280, 32-731 Żegocina, NIP 8681914678, REGON 121036665.

• Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@dotoutlet.pl lub pod nr. tel.:+48 788464892

• Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

• Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

• Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

• Właściciel www.dotoutlet.pl zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.


II. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

• Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.dotoutlet.pl, prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.

• Właściciel Beauty Shop Bartłomiej Pławecki, Łąkta Górna 280, 32-731 Żegocina, NIP 8681914678, REGON 121036665

• Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

• Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

• Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

• Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

• Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

• Serwis pośredniczący – platforma internetowa za pośrednictwem, której Użytkownik dobrowolnie zgadza się na użycie danych osobowych przy rejestracji w sklepie

• Rejestracja uproszczona – dane Uczestnika dobrowolnie podane, a pobrane po jego akceptacji z Serwisu pośredniczącego np. facebook.com

• Regulamin – niniejszy dokument, określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.


III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

• W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

• urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;

• dostęp do sieci Internet;

• adres poczty email.

• Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

• Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

• Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem www.dotoutlet.pl i stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.


IV. Rejestracja i Logowanie

• Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając login, adres e-mail, hasło oraz szczegółowe dane osobowe za pomocą formularza.

• Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

• Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

• Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.

• Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

• Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

• przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;

• dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

• Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

• Zarejestrowany Klient ma możliwość:

• dostępu do statusu oraz historii zamówień;

• otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;

• informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;

• zamówienia Produktu,

• zmiany swoich danych;

• zmiany swojego hasła;

• sprawdzenia swoje zamówienia;

• całkowitego usunięcia swojego konta.

• Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej, aktywujący konto.

• Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

• Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.


V. Realizacja zamówień

• Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia poprzez stronę internetową o każdej porze.

• Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.

• Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego, za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

• Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia po przez wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.

• Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy.

• Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.

• Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.

• Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

• Klient składa zamówienie w następujący sposób:

• wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;

• podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;

• wybór formy dostawy i płatności;

• zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

• wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;

• zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.

• Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.

• Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu poprzez:

• wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@dotoutlet.pl;

• telefonicznie ,w godzinach pracy obsługi Sklepu dzwoniąc pod nr tel.:+48 788464892

• Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 11., pomijając stronę Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres email.

• Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 11., powinien podać:

• nazwę, rozmiar i ilość produktów;

• imię i nazwisko odbiorcy;

• dokładny adres dostawy;

• numer telefonu kontaktowego;

• adres e-mail zamawiającego.

• Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

• Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

• dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;

• opis produktu;

• jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;

• cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);

• formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;

• sposób płatności;

• informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni;

• informację o prawie do rękojmi;

• w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

• Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy.


VI. Forma płatności

• Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:

• Gotówką przy odbiorze osobistym;

• za pobraniem;

• Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.


VII. Ceny

• Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie niezobowiązujące zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

• Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w złotych zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

• Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

• Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.


VIII. Dostawa

• Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępne na stronie Sklepu, są to:

• kurier Inpost; paczkomaty Inpost

• Poczta Polska.

• Wysyłka następuje w ciągu 7 dni roboczych po potwierdzeniu dostępności danego produktu. Najczęściej zamówienia realizowane są w ciągu 24 h.

• Termin dostawy to 30 dni, chyba, że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany kupujący może odstąpić od umowy.

• Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

• Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.

• Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

• Towary dostarczane są na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.


IX. Prawo odstąpienia od umowy
Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

• Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres firma Beauty Shop Bartłomiej Pławecki Łąkta Górna 280 32-731 Żegocina  adres email: sklep@dotoutlet.pl .

• W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Beauty Shop Bartłomiej Pławecki Łąkta Górna 280 32-731 Żegocina

• Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

• Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

• W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

• Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

• Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

• Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

• świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

• świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

• świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

• świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

• świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.


X. Prawo Konsumenta do rękojmi

• Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

• Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.

• listownie na adres: Beauty Shop Bartłomiej Pławecki Łąkta Górna 280 32-731 Żegocina

• elektronicznie na adres: sklep@dotoutlet.pl

• telefonicznie, nr tel.:+48 788464892

• W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

• Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

• W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

• W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

• Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

• Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

• Przykładowy Formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie.


XI. Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących

• Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzamy adres email, adres protokołu internetowego użytkownika oraz dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie wprowadzi w ramach korzystania z usług „DotOutlet”. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane do momentu skorzystania przez użytkownika z praw wymienionych poniżej w akapicie „Prawa osoby, której dane dotyczą”.
Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe są przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu świadczeniu usług serwisu „DotOutlet”
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody użytkownika zgody wyrażonej podczas rejestracji konta.
Użytkownik dodatkowo może wyrazić zgodę na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną i tradycyjną, w tym w wykorzystaniem telekomunikacyjne urządzeń końcowych, w celu marketingu bezpośredniego.
Dane są przetwarzane w celach marketingowych, technicznych i statystycznych. Dane mogą być przetwarzane w celach przesyłania newsletterów zawierających informacje handlową oraz w celach profilowania polegającego na budowaniu segmentów konsumenckich w oparciu o reakcje na dane treści marketingowe.


Kategorie podmiotów, którym może zostać udostępnione, powierzone przetwarzanie danych

Dane osobowe możemy przekazać jedynie naszym partnerom technologicznym czyli podmiotom które świadczą dla nas usługi takie jak hosting, wysyłka e-maili oraz świadczą dla nas usługi statystyczne i utrzymania oprogramowania.
Dane mogą być też udostępnione organom prawa i administracji publicznej w przypadkach prawnie uzasadnionych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Beauty Shop Bartłomiej Pławecki Łakta Górna 280 32-731 Żegocina
Równocześnie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 obowiązywać będzie zmieniony regulamin i polityka prywatności  „DotOutlet” dostosowana do przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


XII. Pozostałe

• Regulamin jest dostępny pod adresem: www.dotoutlet.pl.

• Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

• Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

• Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

• Jeżeli kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji ( więcej informacji znajduję się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/) lub sąd powszechny według właściwości ogólnej.

• Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez Sąd Arbitrażowy lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.

• Jeżeli kupującym NIE jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.